headerfull
Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van de mens. Bij de behandeling van een patiënt maakt de fysiotherapeut gebruik van massage, fysische therapie (zoals stroom, ultra geluid en warmte) en uiterst belangrijk: oefentherapie.
Allereerst onderzoekt de fysiotherapeut de klachten en de mogelijke oorzaken. Hieruit volgen dan de verschillende behandelmethoden of een verwijzing naar de huisarts of een collega therapeut.
De patiënt moet actief met de behandeling meewerken. Houdingsadvies en oefeningen dienen niet alleen tijdens de behandeling gedaan te worden, maar ook thuis tussen de behandelingen door. Het is van belang dat inzicht wordt verkregen in de belastbaarheid van het lichaam. Zowel over- als onderbelasting leiden vaak tot problemen met bewegen. Het zoeken naar een goede balans staat dus centraal. De patiënt krijgt advies over preventie van klachten en over wat te doen bij terugkomende klachten. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt de achtergrond en oorzaak van de klacht(en) goed begrijpt. De fysiotherapeuten in onze praktijk zijn allen lid van het KNGF.

Door het voortdurend volgen van een kwaliteitsprogramma voldoen zij aan de KNGF-normen om te worden opgenomen in het kwaliteitsregister. Onze praktijk voldoet verder aan alle kwaliteitseisen die van overheidswege worden gesteld.Fysiotherapeutische behandelingen worden ook zonder verwijzing van een arts door uw zorgverzekeraar vergoed, mits u maar voldoende aanvullend verzekerd bent. (Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden)
Als uw aandoening voorkomt op de lijst "langdurige aandoeningen fysiotherapie", dan worden de kosten vanaf de 21e behandeling betaald uit de basisverzekering, omdat u dan voor langere tijd fysiotherapie nodig hebt.