headerfull

Fysiotherapie kan zinvol zijn bij klachten van incontinentie van urine en/of ontlasting.
Bij deze bekkenbodemproblemen kan men door middel van oefeningen leren de spieren van de bekkenbodem aan te spannen en te ontspannen.
De behandeling bestaat uit adviezen t.a.v. houding, uitleg van bouw en functie van bekkenbodem, bespreken toilethouding/gedrag, instructies en oefeningen voor bekkenbodemspieren.
Omdat je de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien, is het vooral bij verzakkingen en incontinentie moeilijk om ze goed te gebruiken en te trainen. Een juiste begeleiding is dan ook noodzakelijk.
Gerichte oefeningen kunnen de bekkenbodem versterken, waardoor men minder ongewild urine verliest. Bij een grote verzakking kan bekkenbodemtherapie dit niet meer ongedaan maken, maar de bijbehorende klachten kunnen vaak door oefeningen wel verminderen.

Ook bij klachten van een te gespannen bekkenbodem kan men door middel van de juiste bekkenbodemoefeningen deze leren te ontspannen. Bekkeninstabiliteit tijdens en na de zwangerschap kenmerkt zich door klachten laag in de rug, rondom het bekken, schaambeen en in de benen. Vaak verdwijnen deze weer na de zwangerschap, maar soms blijven deze ook geruime tijd na de bevalling bestaan.
Bekkeninstabiliteit wordt dan ook wel Peripartum Pelvic Pain [PPPP] genoemd en dit betekent bekkenpijn rondom de bevalling.
Het blijkt dat veel vrouwen door pijn en goedbedoelde raad weinig of niet bewegen en hierdoor in een vicieuze cirkel geraken van meer pijn, angst en verkramping.
Door aandacht en begeleiding door middel van uitleg, adviezen en de juiste oefeningen wordt deze vicieuze cirkel doorbroken en kan de vrouw met behulp van de fysiotherapeut aan haar herstel werken.

Specialist: Margriet Janssen.