headerfull
Looptherapie bij Claudicatio of etalage-benen

Wat is Claudicatio intermittens?
PAV (perifeer arterieel vaatlijden) is een ziekte van de slagaders in de benen (soms de armen) tengevolge van de afzetting van vet (‘plagues') in de wand van de slagaders en van verharding of ‘verkalking'van de wand van de slagader. Dit proces noemen we atherosclerose (slagaderverkalking). Meestal leidt atherosclerose tot vernauwing of zelfs totale afsluiting van de slagader. Hierdoor wordt de bloedaanvoer naar de benen afgeremd waardoor de weefsels die van dat bloed afhankelijk zijn, te weinig bloed (dus zuurstof) krijgen.
Het gevolg daarvan kan zijn dat u bij het lopen pijn krijgt in kuit, dijbeen of bil en niet meer verder kunt lopen. Na korte tijd rusten verdwijnt de pijn en kunt u weer een stukje lopen. Dit noemt men étalagebenen'of claudicatio intermittens.

De pijn die optreedt tijdens het lopen kan uw dagelijks leven behoorlijk verstoren, zowel thuis, op uw werk als uw sociale contacten. Bovendien vermindert uw conditie als u door klachten te weinig beweegt.

Hoe komt u bij ons terecht en wie komt in aanmerking voor looptherapie?

Looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut, wat houdt dit in?
U komt 2-3 x per week in de praktijk oefenen. De training bestaat uit lopen op de loopband. Verder wordt er gewerkt aan het verbeteren van de conditie en coördinatie en versterken van de spieren. Looptherapie komt erop neer dat u op het moment dat u pijn krijgt bij het lopen niet stopt, maar doorloopt. Met begeleiding van de fysiotherapeut lukt het u om ‘door de pijn heen te lopen'. Door dit meerdere malen per dag te herhalen, traint u het lichaam om via kleinere aders voldoende zuurstofrijk bloed naar de benen te pompen. Op den duur zullen er zich nieuwe bloedvaatjes vormen in de benen.
Naast de therapie is het namelijk belangrijk dat u ook thuis dagelijks een stuk gaat lopen en bewegen. Als na maximaal een jaar de therapie gestopt is zult u moeten blijven lopen en bewegen om te vorkomen dat de vaten weer dicht slibben. Ook wordt samen met de fysiotherapeut bekeken welke oefeningen u thuis het beste kunt doen en hoe u uw leefpatroon kunt verbeteren om een langere afstand te kunnen lopen.

Wij zijn aangesloten bij het netwerk looptherapie Noord Limburg, dit is een samenwerkingsverband tussen Medisch Centrum Vie Curi en diverse fysiotherapiepraktijken. U wordt doorverwezen door de vaatspecialist van het ziekenhuis. Wij nemen met u contact op als wij de gegevens van het ziekenhuis binnen hebben gekregen.
Bij de eerste afspraak wordt een intake gedaan om een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten en welke problemen u ervaart in het dagelijks leven. Ook wordt er op de loopband een looptest gedaan. Aan de hand van deze gegevens wordt er een behandelplan opgesteld. Gedurende een periode van 1 jaar krijgt u looptherapie onder begeleiding van een speciaal opgeleide fysiotherapeut.

Onze specialisten: Rudy van Gerven