headerfull

Het lichaam kent twee systemen voor het afvoeren van vocht en afvalstoffen. De bloedsomloop neemt het grootste deel van deze taak op zich, slechts 10 % van de afvalstoffen in ons lichaam wordt afgevoerd door het lymfatisch stelsel. Deze afvalstoffen worden door de wanden van de bloed- en lymfevaten heen opgenomen. De cellen van de lymfeklieren ontdoen de lymfe van vetten, eiwitten en ander afval. De lymfe transporteert ook de witte bloedcellen die ziektes bestrijden. Het lymfesysteem heeft geen centrale pomp zoals het hart in de bloedsomloop. Lymfe wordt verplaatst door spierbewegingen (spierpomp). Wanneer de afvalstoffen niet goed afgevoerd worden door het lymfestelsel, hopen deze stoffen zich op in het weefsel en kan er een oedeem ontstaan.

Als een oedeem lang blijft bestaan, kan er op den duur weefselverandering en/of weefselbeschadiging optreden.Ook kan er oedeem optreden als er een deel danhet lymfestelsel is beschadigd of verwijderd door bijv. een ongeval, radiotherapie of een chirurgische ingreep waarbij weefsel is verwijderd. Lymfedrainage (volgens Dr.Vodder) is een therapeutische massage waarbij door de zachte pompende en draaiende handgrepen in de stroomrichting van de lymfebanen het overtollige vocht wordt afgevoerd.

Daarmee worden ook de afvalstoffen afgevoerd, waardoor de mens sneller kan herstellen. Lymftaping is een nieuwe therapievorm, waarbij smalle stroken Kinesiotape volgens een bepaalde methode op het oedeem en de lymfebanen worden geplakt om gedurende de dag een extra afvoer te bewerkstelligen. Ook lidtekenverklevingen kunnen hiermee prima behandeld worden.

Specialisten. Chantal Magis